Ngữ Văn 11

[Soạn văn lớp 11] Ôn tập phần Văn học

[Soạn văn lớp 11] Ôn tập phần Văn học Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Xem lại câu 1b và câu 1c bài “Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945”. Câu 2: a. Tiểu thuyết trung đại Việt nam thường vay mượn đề