Trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi. Biết tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội, giúp bạn hấp dẫn hơn trong các nhà tuyển dụng, tiếp cận được với các trường đại học hàng đầu. Vì vậy, tiếng Anh hầu hết có trong các hệ thống giáo dục trong tất cả các nước trên thế giới. Nếu bạn không muốn mình bị bỏ lại phía sau so với sự phát triển của khoa học & công nghệ, thì bạn phải biết tiếng Anh dù ở độ tuổi nào.
Nhưng để học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng nhất với người mất gốc, mới học thì đó là một khó khăn lớn. Trong đó để hiểu nghĩa, làm bài thi, giao tiếp tốt thì Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản là quan trong nhất.
Hiểu được điều đó Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho các bạn [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] theo chuyên đề. Bài viết dưới đây là chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Danh Từ và Mạo Từ.

Cách đọc Số thập phân trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, để phân biệt hàng nghìn đơn vị một, người ta sử dụng dấu phảy (comma). Còn để phân biệt giữa phần nguyên và phần thập phân, người ta sử dụng dấu chấm (point).
Ví dụ:

123,456,789.0123

Vậy cách đọc các số thập phân này như thế nào.

  • Dấu chấm hay dấu thập phân đọc là Point.
  • Sau dấu thập phân, chúng ta đọc từng số một
  • Không cần đọc các dấu phảy

Ví dụ:

4.2 = four point two
2,456.789 = two thousand, four hundred and fifty-six point seven eight nine
...

Với các số thập phân lớn, bạn vừa cần áp dụng cách đọc số thập phân ở trên, và vừa cần cách đọc các số đếm lớn hàng trăm (hundred), hàng nghìn (thousand), hàng triệu (million) và hàng tỉ (billion). Bạn tham khảo Số đếm trong tiếng Anh.
Lưu ý: Cách đọc trên KHÔNG áp dụng khi đọc các số biểu diễn số lượng tiền: Dollar và Cent (hoặc Pound và Pence). Ví dụ: để đọc $32.97, bạn nên đọc là:


$32.97 =  thirty-two dollars, ninety-seven (cents)

Cũng như số đếm, số thứ tự, phân số trong tiếng Anh. Số Thập Phân Trong Tiếng Anh khiến cho nhiều bạn lúng túng khi không biết cách đọc. Chính vì vậy, chúng tôi soạn theo những chuyên đề này để giúp bạn đọc chính xác hơn các số trong tiếng Anh.