Trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi. Biết tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội, giúp bạn hấp dẫn hơn trong các nhà tuyển dụng, tiếp cận được với các trường đại học hàng đầu. Vì vậy, tiếng Anh hầu hết có trong các hệ thống giáo dục trong tất cả các nước trên thế giới. Nếu bạn không muốn mình bị bỏ lại phía sau so với sự phát triển của khoa học & công nghệ, thì bạn phải biết tiếng Anh dù ở độ tuổi nào.
Nhưng để học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng nhất với người mất gốc, mới học thì đó là một khó khăn lớn. Trong đó để hiểu nghĩa, làm bài thi, giao tiếp tốt thì Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản là quan trong nhất.
Đại từ sở hữu là gì? Cấu trúc. ngữ pháp, cách sử dụng đại từ sở hữu như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh. 
 

Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

 
Bạn xét ví dụ sau:


a friend of John's: một người bạn của John.

Đây là dạng sở hữu cách. Nếu bạn chưa biết, bạn có thể tìm hiểu thêm ở phần  [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Sở Hữu Cách Trong Tiếng Anh   
Giả sử bạn muốn nói một người bạn của tôi, bạn không thể viết a friend of my, mà phải dùng một đại từ sở hữu (possessive pronoun).
Tính từ sở hữu (possessive adjective) phải dùng với một danh từ. Ngược lại đại từ sở hữu (possessive pronouns) có thể dùng một mình. Sau đây là bảng so sánh về ngôi, số của hai loại này:
 

Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu
- This is my book.
- This is your book.
- This is his book.
- This is her book.
- This is our book.
- This is their book.
- This book is mine.
- This book is yours.
- This book is his.
- This book is hers.
- This book is ours.
- This book is theirs.

 
Ngoài ra, chúng ta cũng có đại từ sở hữu its tương ứng với tính từ sở hữu its. Tuy nhiên đã nhiều năm người ta không thấy loại đại từ này được sử dụng trong thực tế. Vì thế nhiều tác giả đã loại trừ its ra khỏi danh sách các đại từ sở hữu.

Cách sử dụng Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

 
Đại từ sở hữu (possessive pronouns) được dùng trong những trường hợp sau:

 • Dùng thay cho một tính từ sở hữu (possessive adjective) và một danh từ đã nói phía trước.
  - I gave it to my friends and to yours. (= your friends)
  Tôi đưa nó cho các bn ca tôi và ca bn.
  - Her shirt is white, and mine is blue. (= my shirt)
  Áo cô ta màu trng còn ca tôi màu xanh.
 • Dùng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive).
  - He is a friend of mine.
  Anh ta là mt người bn ca tôi.
  - It was no fault of yours that we mistook the way.
  Chúng tôi lm đường đâu có phi là li ca anh.
 • Dùng ở cuối các lá thư như một quy ước. Trường hợp này người ta chỉ dùng ngôi thứ hai.
  Yours sincerely: trân trng
  Yours faithfully: trân trng

 
Đừng quên theo dõi Tinnhanh1s.com đề cập nhật những chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] mới nhất nhé!