Trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi. Biết tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội, giúp bạn hấp dẫn hơn trong các nhà tuyển dụng, tiếp cận được với các trường đại học hàng đầu. Vì vậy, tiếng Anh hầu hết có trong các hệ thống giáo dục trong tất cả các nước trên thế giới. Nếu bạn không muốn mình bị bỏ lại phía sau so với sự phát triển của khoa học & công nghệ, thì bạn phải biết tiếng Anh dù ở độ tuổi nào.
Nhưng để học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng nhất với người mất gốc, mới học thì đó là một khó khăn lớn. Trong đó để hiểu nghĩa, làm bài thi, giao tiếp tốt thì Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản là quan trong nhất.
Hiểu được điều đó Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho các bạn  [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] theo chuyên đề. Bài viết dưới đây là chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng Anh .

Các loại đại từ trong tiếng Anh

 
Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được chia thành 8 loại:
 

 • Đại từ nhân xưng (personal pronouns)
 • Đại từ sở hữu (possessive pronouns)
 • Đại từ phản thân (reflexive pronouns)
 • Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)
 • Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)
 • Đại từ bất định (indefinite pronouns)
 • Đại từ quan hệ (relative pronouns)
 • Đại từ phân biệt (distributive pronouns)

Chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng Đại từ nhân xưng. Với các loại đại từ còn lại, chúng ta sẽ tìm hiểu trong cácchương tiếp theo trong loạt bài.

 Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

 

Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô khi nói chuyện với nhau.

Trong tiếng Việt có nhiều đại từ và cách sử dụng chúng cũng rất phong phú. Nhưng trong tiếng Anh cũng như hầu hết các ngoại ngữ chỉ có một số các đại từ cơ bản. Các đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) được chia làm 3 ngôi:

 • Ngôi thứ nhất: dùng cho người nói tự xưng hô (tôi, chúng tôi,…)
 • Ngôi thứ hai: dùng để gọi người đang tiếp xúc với mình (anh, bạn, mày,…)
 • Ngôi thứ ba: dùng để chỉ một đối tượng khác ngoài hai đối tượng đang tiếp xúc với nhau (anh ta, bà ta, hắn, nó,…)

Trong đó, mỗi ngôi lại được phân thành số ít và số nhiều.

 • Số ít để chỉ một đối tượng.
 • Số nhiều để chỉ nhiều đối tượng.

Bảng sau liệt kê các đại từ nhân xưng trong tiếng Anh:

Ngôi I Ngôi II Ngôi III
Số ít I You He/She/It
Số nhiều We You They

Trong đó:

I  	: tôi, tao,...
You 	: anh, bn, các anh, các bn.
  Khi dùng s nhiu hay s ít đều viết là you.
He	: anh ta, ông ta, nó,...
She	: cô ta, bà ta, ch ta, nó,...
It	: nó.
  It thường ch dùng để ch đồ vt.
We	: chúng tôi, chúng ta,...
They	: họ, chúng nó,...

Chia động từ cho phù hợp với Đại từ

 
Các động từ trong câu luôn luôn phải phù hợp với các đại từ của nó. Cách sử dụng động từ cho hòa hợp với chủ từ gọi là chia động từ.
Trước hết ta tìm hiểu cách chia động từ TO BE.


TO BE (thì, là, ở)
I am
You are
He is
She is
It is
We are
They are

Như vậy ta thấy động từ to be có ba biến thể: am, is và are.
 

Dạng viết tắt

 
Người ta cũng sử dụng dạng viết tắt như sau:


I am   -->  I'm
You are -->  You're
He is  -->  He's
She is  -->  She's
It is  -->  It's
We are  -->  We're
They are -->  They're

 
Hy vọng qua [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] Đại Từ Nhân Xưng Trong Tiếng AnhCác bạn không bị nhầm lẫn khi chia động từ giữa các đại từ nhân xưng.
Theo dõi Tinnhanh1s.com để cập nhật mới nhất những chuyên đề [ Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản ] mới nhất nhé.