Ngọc tái tổ hợp Support (SP) mùa 8 sử dụng Kiên Định

Bảng ngọc tái tổ hợp này sử dụng ngọc siêu cấp “Dư chấn ” là chính sẽ làm tăng khả năng chống chịu và kháng phép, máu như Leona, Braum, Rakan, Alista…

Ngọc tái tổ hợp Support (SP) mùa 8 sử dụng Kiên Định Pháp Thuật

Bảng ngọc tái tổ hợp này phù hợp với 1 số vị tướng hỗ trợ nhưng vẫn có sát thương lớn ngay từ giai đoạn đầu tiên như : Veigar, Sona, Nami, Brand…

Sau đây Tinnhanh1s sẽ giới thiệu 1 số ví dụ về lối lên bảng ngọc tái tổ hợp mùa 8 cho từng loại tướng SP như : Lulu, Janna, Annie, Morgana, Thresh, Alistar, Leona,Soraka, Blitzcrank, Rakan, Sona, Brand, Braum, Nami, Miss Fotune, Taric,Zilean, Karma.

Ngọc tái tổ hợp của một số tướng SP tiêu biểu

Ngọc tái tổ hợp Lulu SP


Lulu với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác”.

Ngọc tái tổ hợp Janna SP


Janna với hệ ngọc chính “Cảm Hứng” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật”.

Ngọc tái tổ hợp Annie SP


Annie với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Morgana SP


Morgana với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Thresh SP


Thresh với hệ ngọc chính “Cảm Hứng” và hệ ngọc phụ “Kiên Định”.

Thresh với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo”.

Ngọc tái tổ hợp Alistar SP


Alistar với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Leona SP


Leona với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Soraka SP


Soraka với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Blitzcrank SP


Blitzcrank với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Rakan SP


Rakan với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Sona SP


Sona với hệ ngọc chính “Cảm Hứng” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo”.

Ngọc tái tổ hợp Brand SP


Brand với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Braum SP


.
Braum với hệ ngọc chính ” Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Karma SP


Karma với hệ ngọc chính “Cảm Hứng” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật”.

Ngọc tái tổ hợp Miss Fortune SP


Miss Fortune với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định”.

Ngọc tái tổ hợp Nami SP


Nami với hệ ngọc chính “Cảm Hứng” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật”.

Ngọc tái tổ hợp Zyra SP


Zyra với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.

Ngọc tái tổ hợp Bard SP


Bard với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật”.

Ngọc tái tổ hợp Taric SP


Taric với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo”.

Ngọc tái tổ hợp Zilean SP


Zilean với hệ ngọc chính “Triệu hồi AERIE” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng”.