[Ngọc Tái Tổ Hợp] Cho các tướng đi TOP mùa 8

0
173

Bước vào giai đoạn tiền mùa giải mới, với sự thay đổi mạnh mẽ của Riot game đã làm lên một cuộc cách mạng về lối chơi cũng như tư duy chiến thuật, đó là thay đổi về bảng ngọc bổ trợ, hủy bỏ bảng ngọc và bảng bổ trợ thay bằng 1 cái tên là bảng ngọc tái tổ hợp giúp tạo nên những ván game đa dạng và có tính cân bằng trong game.

Ngọc tái tổ hợp Top mùa 8

Ngọc tái tổ hợp cho Garen TOP


Garen với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Shen TOP


Shen với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Riven TOP

Riven với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Gnar TOP


Gnar với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Jayce TOP


Jayce với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Malphite TOP


Malphite với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Yasuo TOP


Yasuo với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Rumble TOP


Rumble với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Triệu Hồi AERIE”

Ngọc tái tổ hợp cho Nasus TOP


Nasus với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Tăng Tốc Pha”

Ngọc tái tổ hợp cho Renekton TOP


Renekton với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Darius TOP


Darius với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Cho’Gath TOP


Cho’Gath với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Dr.Mundo TOP


Dr.Mundo với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho maokai TOP


Maokai với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Galio TOP


Galio với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Thiên Thạch Bí Ẩn”

Ngọc tái tổ hợp cho Fiora TOP


Fiora với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Ekko TOP


Ekko với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Pháp Thuật” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Camille TOP


Camille với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Gangpank TOP


Gangplank với hệ ngọc chính “Cảm Hứng” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Đạo Tặc”

Ngọc tái tổ hợp cho Gragas TOP


Gragas với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Dư Chấn”

Ngọc tái tổ hợp cho Arelia TOP


Irelia với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Jax TOP


Jax với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Jarvan IV TOP


Javan IV với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Kennen TOP


Kennen với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Thiên Thạch Bí Ẩn”

Ngọc tái tổ hợp cho Kled TOP


Kled với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Moderkaiser TOP


Moderkaiser với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Tăng Tốc Pha”

Ngọc tái tổ hợp cho Nautilus TOP


Nautilus với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Ngộ Không TOP


Ngộ Không với hệ ngọc chính “Áp Đảo” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Sốc Điện”

Ngọc tái tổ hợp cho Olaf TOP


Olaf với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Pantheon TOP


Pantheon với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Triệu Hồi AERIE”

Ngọc tái tổ hợp cho Poppy TOP


Poppy với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Shyvana TOP


Shyvana với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Singed TOP


Singed với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Triệu Hồi AERIE”

Ngọc tái tổ hợp cho Sion TOP


Sion với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Orrn TOP


Orrn với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Cảm Hứng” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Trundle TOP


Trundle với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Urgot TOP


Urgot với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Volibear TOP


Volibear với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Chuẩn Xác” kết hợp ngọc siêu cấp “Quyền Năng Bất Diệt”

Ngọc tái tổ hợp cho Yourick TOP


Yourick với hệ ngọc chính “Kiên Định” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

Ngọc tái tổ hợp cho Vladimir TOP


Vladimir với hệ ngọc chính “Pháp Thuật” và hệ ngọc phụ “Áp Đảo” kết hợp ngọc siêu cấp “Tăng Tốc Pha”

Ngọc tái tổ hợp cho illaoi TOP

 

Illiaoi với hệ ngọc chính “Chuẩn Xác” và hệ ngọc phụ “Kiên Định” kết hợp ngọc siêu cấp “Sẵn Sàng Tấn Công”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here