Còn con người thì sao! Ở đây tôi mang đến cho bạn tổng hợp những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong quá trình chơi trò chơi của tôi ở AMONG US, những trò chơi này được ghi lại trên PC và IPHONE 11 PRO MAX. TẤT CẢ CÁC BÀI SOẠN VÀ CLIPS CỦA KÊNH NÀY ĐỀU LÀ TỪ CÁC TRÒ CHƠI CỦA TÔI MÀ TÔI CHƠI, TÔI KHÔNG THU THẬP CLIPS CỦA NGƯỜI KHÁC. TikTok: Twitter: @AlanYessus SUBSCRIBE và KÍCH HOẠT THÔNG BÁO: D -Channel The AlanYessus: -Channel AlanYessus: Hai kênh giống nhau nhưng ở cái này mình hoạt động nhiều hơn: D (The AlanYessus) Thông tin: Capture: 1080p 30 khung hình / giây Máy chơi: Xbox 360, Xbox One, PS4 VÀ PC Gamertag: AlanYessus Âm nhạc: Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (Nguồn: Artist: Music by D1ofAquavibe có tại: (cũng như Apple Music, Google Play, Spotify, v.v.).

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us