Đăng ký nếu bạn thích! Nếu bạn thấy con quái vật này trong số chúng ta, hãy CHẠY ĐI NHANH! Hôm nay chúng ta gặp phải một kẻ giả mạo quái vật mới trong chúng ta! Một bản nhại chỉnh sửa mà tôi đoán là từ được tạo ra từ Goro Từ kombat phàm trần. ngày nay là con quái vật mạo danh trong chúng ta! Theo dõi biên tập viên của tôi Lazydoggo! Theo dõi instagram của tôi! Xem video Huyền thoại của chúng ta ở đây! Xem Legend Of Chary Season 1 tại đây! #chary #amongus #amongusmeme #amongusstories.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us