Trong tập thứ 86 của “Minecraft với Luca”, tôi trả lời một vài nhận xét, thăm lại một hang động và xây cho mình một TV Netflix … chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft