NEO: AMONG US – PLUSH VERSION 2 Trò chơi thứ hai trong loạt phim mới diễn ra ở một thế giới thay thế. Mặc dù lần này, có hai kẻ giả mạo! Bạn có thể tìm ra họ là ai không? NHÂN VẬT: Mario Shadow Bowser Jr. Larry Koopa Goro Akechi Incineroar King Eggman Boyfriend (Friday Night Funkin) Squidward Shrek Woody Ganondorf Werehog Knuckles #AmongUs #FridayNightFunkin #Plush

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us