Chúng tôi đang lặng lẽ chơi AMONG US như một gia đình thì đột nhiên … Chúng tôi bị ràng buộc để chơi trong CUỘC SỐNG THẬT !!! Video trong TeamNico “Lần cuối cùng để chơi giữa chúng ta”: Instagram của tôi: Một nụ hôn lớn! Nhạc của Kevin MacLeod (competech.com) Được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons: Bằng Ghi công 3.0 của Jason Shaw (audionautix.com) Được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons: Bằng Giấy phép Ghi công 3.0 Đoạn giới thiệu anh hùng của Rafael Krux Liên kết: Giấy phép:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us