Chúng tôi đã tạo một số ngôi nhà trên Máy chủ Minecraft mới của mình và bây giờ một thảm họa tự nhiên ập đến để lấy chúng! ====. * ・。 ゚ ☆ [Mod Featured!] ☆。 ゚ ・ *. ==== ★ 💜 Trở thành Thành viên YouTube siêu tuyệt vời! 💜 Hãy xem hàng hóa của tôi! 💜 ► Instagram: ====. * ・。 ゚ ☆ [Friends!] Ane。 ゚ ・ *. ==== ★ Zane – Kestin: #Minecraft #Aphmau.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft