Morgana Hiệp Zenny trong ngày ngậm hành rank Đại Cao Thủ | LIÊN MINH HUYỀN THOẠI VIỆT

Một ngày không đẹp trời của em Hiệp Jenny khi nhai hành liên tục rank Đại Cao Thủ dù chơi ở vị trí nào .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #liên minh huyền thoại