Montero, nhưng đó là Minecraft. (Call Me By Your Name) Bài hát của @Lil Nas X Bài hát này cực bắt tai và đang rất thịnh hành trên TikTok ngay bây giờ, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ làm một video ngắn Minecraft Parody cho video âm nhạc của bài hát. ► * Montero MỚI chỉnh sửa NGAY BÂY GIỜ! * ►Đăng ký! ►Discord: Credits: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) ►Montero: Horns, đôi cánh và gói tài nguyên hào quang của @ LapisDemon ►Angel: ►Devil: #Shorts #minecraft #minecraftshorts #montero #lilnasx #callmebyyourname.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft