1.MONSTERS VS GRANNY’S FAMILY HORROR MONSTER SCHOOL – Minecraft Animation 2. GRANNY HORROR PRISON ESCAPE MONSTER SCHOOL Video này chỉ nhằm mục đích Giải trí hoạt hình Minecraft. Hy vọng các bạn sẽ thích phần này. Ủng hộ nếu các bạn thích video của tôi. Cảm ơn đã xem 🙂 Âm nhạc: Kevin MacLeod.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft