Trong tập này, Monster School sẽ chơi trò chơi thả bóng trên đường zicac. Bóng lăn vào ô phần thưởng, người chơi sẽ nhận được phần thưởng đó. Các video khác về trường học quái vật, hãy nhấp vào đây: Tín dụng âm nhạc: Lược đồ con chồn, Fluffing A Duck, Merry Go, Amazing Plan của Kevin MacLeod (được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 4.0 License Cartoon_Siren_Whistle_001.Wav by Soundscalpel.Com (Cartoon Open And Close Eye). Wav của Behesht1 (Flame Ignition của Hykenfreak (Clap Single 16.Wav của Inspectorj (Cartoon Squeak Fast by Motion_S (Wood Slide Whistle – Cartoon Fall.Wav by Casemundy) (Girl Laugh.Ogg, Cute Laugh 1.Ogg by Silversatyr (Nice Mouse Squirrel) Phim hoạt hình của Dersuperanton (Sad Trombone.Wav của Benboncan (Screams Of Frustration của Jorickhoofd (Angry Man.Flac của Qubodup (Eggsinup.Aif của Noisecollector (Deep Breath-In Male 01.Wav của Klankbeeld) (#monsterschool)).

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft