Monster School: SHORT LIFE Challenge – Minecraft Animation Monsters sẽ chơi trò chơi Short Life trong trường học quái vật. Xem trong hoạt hình minecraft vui nhộn mới này! #monsterschool #minecraft #minecraftanimation Nhạc từ Epidemic Sound (Nhạc trong video của Kevin MacLeod Aero Chord feat. DDARK – Shootin Stars [NCS Release] .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft