Thêm video về trường học quái vật, hãy nhấp vào đây: Music Credit: Impact_Intermezzo của Kevin MacLeod (được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 4.0 License Cartoon_Siren_Whistle_001.Wav của Soundscalpel.Com (Regular Arrow Shot bởi Brendan89 (Wind Synthesized A.Wav by Inspectorj (Eggsinup.Aif) của Noisecollector (Cartoon Squeak Fast by Motion_S (Blizzard Fx Anime 80S Cheesy 2.Wav của Bulbastre (Cute Laugh 1.Ogg của Silversatyr (Chimes.Wav của Ingsey101) (Screams Of Frustration của Jorickhoofd (Deep Hit của Geronimogeronimo (Hơi thở run rẩy – Sợ hãi Young Lady Girl Teenager.Wav của Aderumoro (Magic Wand Glitter, Angry Man.Flac của Qubodup (Monster_Growl_01.Wav của Aesqe (Nooooo_No_Slowmotion.Wav của Vtkproductions.Com (Iwan Gabovitch – Scream của Teammasaka) .Wav của Jobro (Scream 05.Wav của Alsarcoli007 (#monsterschool.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft