Gia đình của Herobrine trở thành vô gia cư sau một tai nạn. Đói và sợ hãi, họ đi làm nhiệm vụ để trở về nhà của họ. Liệu họ có thành công? Hãy xem câu chuyện buồn này và tìm hiểu. Theo dõi tôi trên Instagram: Nhiều video về trường học quái vật hơn: Hãy thích và đăng ký để có nhiều video thú vị hơn! 🙂 Tín dụng: Lobby Time của Kevin MacLeod Liên kết: Giấy phép: Whisky on the Mississippi của Kevin MacLeod Liên kết: Giấy phép: Marty Gots A Plan của Kevin MacLeod Liên kết: Giấy phép: Đau lòng bởi Kevin MacLeod Liên kết: Giấy phép: Âm nhạc của Kevin MacLeod Hiệu ứng âm thanh thu được từ Hiệu ứng âm thanh khác từ #monsterschool.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft