Các video khác về trường học quái vật, hãy nhấp vào đây: Tín dụng âm nhạc: Monkeys Spinning Monkeys, Sneaky Snitch, Gaslamp_Funworks, The Builder, Grave_Matters của Kevin MacLeod (được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 4.0 License Cartoon Squeak Fast by Motion_S (Angry Man.Flac by Qubodup ( What The (Bleep)! Của Zacmakesloudnoises (Eggsinup.Aif của Noisecollector (Cartoon_Siren_Whistle_001.Wav của Soundscalpel.Com (Cartoon Laugh (Bear) của Ultradust (Clap Single 16. .Wav của Ingsey101 (Wood Slide Whistle – Cartoon Fall.Wav của Casemundy (Breathing của Ckvoiceover (Funny Laugh.Wav của Skinnysoundguy (Blizzard Fx Anime 80S Cheesy 2.Wav by Bulbastre (Screams Of Frustration, Scream Noooh! By Jorickhoofd) Được chụp bởi Brendan89 (#monsterschool.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft