✔️ Ngôi trường quái vật bị nhấn chìm trong nước lũ. Những con quái vật phải tìm đường lên nơi cao ráo để tránh nước lũ. Thêm video về trường học quái vật, nhấp vào đây: Music Credit: Cute Laugh 1.Ogg, Girl Laugh.Ogg của Silversatyr (Popscreen Test.Wav của Freqman (What The (Bleep)! Của Zacmakesloudnoises (Monkeys Spinning Monkeys, The Builder, Merry Go) Kevin MacLeod (được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 4.0 License Cartoon Squeak Fast by Motion_S (Eggsinup.Aif của Noisecollector (Wink.Aif của Bennychico11 (Regular Arrow Shot của Brendan89 Chimes.Wav của Ingsey101 (Wood Slide Whistle – Cartoon Fall.Wav bởi Casemundy (Cartoon_Siren_Whistle_001.Wav bởi Soundscalpel.Com (Breathing của Ckvoiceover (Cartoon Laugh (Bear)) của Ultradust (Human Blowing. Wav của Xtrsounder (Rocket Launch Loop.Wav bởi Primeval_Polypod (Nooooo_No_Slowmotion.Wav bởi Vtkproductions.Com (Flame Ignition của Hykenfreak (#monsterschool.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft