👕 Nhận cho mình một số hàng hóa LoafX chính thức! 📌 Trở thành thành viên của kênh ngay hôm nay! ➡️ Tham gia Discord cho mọi thứ Liên quan đến Loaf! ⭐ Bạn bè trong video: @SSundee @Nicovald @Zud @helloiamkate @Sigils @Henwy @GarryBlox @Ambrew @Lookumz 💻 Mod Creator: @Phil 🎬 Video Editor: Frightful 📱 Đảm bảo theo dõi Mạng xã hội của tôi: #LoafX #AmongUs #Mods.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us