Trong video này, @Henwy chơi giữa chúng ta với VAI TRÒ GIẢI PHÓNG GRIM MỚI, nơi kẻ mạo danh phải hoàn thành nhiệm vụ của họ và nhốt các đồng đội khác trong thế giới ngầm mãi mãi cùng với một số khả năng siêu tuyệt vời! 🔔 SUBSCRIBE: 📌 CÁC BẠN TRONG VIDEO: @SSundee @Sigils @Biffle @Lookumz @Zud @LoafX @Nicovald @helloiamkate @PatP 💎FOLLOW ME 🎥 Các kênh khác: @Hen @Henwy Shorts 🎮 Twitch: 🐦 Twitter: 📷 Instagram: 👾 Discord : #Henwy #AmongUs * MỚI * VAI TRÒ CỦA GRIM REAPER in AMONG US! Henwy.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us