Hôm nay @Zud chơi với ROLES NGẪU NHIÊN trong Trong số chúng ta! Hãy xem tôi và nhóm bạn chơi bản mod MỚI Trong Số Chúng Ta này, và chờ đợi vòng IMPOSTER của tôi và xem tôi chơi với tất cả các vai trò MỚI này! Đăng ký nếu bạn là người mới và bạn thích nội dung của tôi! ► Twitter của tôi: ► Sự bất hòa của tôi: ► Những người bạn trong video này: @Henwy @SSundee @Sigils @Biffle @LoafX @helloiamkate @Nicovald @Ambrew Corey -.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us