Minecraft 1.17 Hang động và Vách đá Pt. 1 đã phát hành và thêm hơn 100 thứ mới vào Minecraft. Phần 1 của Bản cập nhật hang động Minecraft mang đến những thứ mới thú vị như đồng, thạch anh tím và đá mài sâu cho trò chơi đồng thời thực hiện những thay đổi lớn đối với quặng, mảnh vụn và các tính năng khác. Trong video này, tôi xem xét mọi thứ mới được thêm vào Minecraft trong Bản cập nhật 1.17 Hang and Cliffs. cảm ơn vì làn da! – lát mỏng! – GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → dấu thời gian 0:00 – phần giới thiệu ngon miệng 0:46 – cập nhật tổng quan 2:19 – geodes và thạch anh tím 6:16 – đá mới 7:38 – deepslate 14:34 – vạc và tuyết 17:18 – quặng thô 19:15 – đồng 22:55 – nến 24:30 – khối hang động tươi tốt 29:25 – dê 30:26 – axolotl 31:52 – mực phát sáng 34:24 – vật phẩm không sinh tồn 35:50 – các thay đổi khác Bạn muốn có Máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “axowatl” #minecraft #cavesandcliffs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft