Hãy đặt mua SÁCH GIÓ và giúp phát triển RỪNG TPOC của chúng tôi! 🌳 ➤ Video mới về Minecraft, hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với một trận parkour mà chúng ta sẽ phải trở nên khổng lồ hoặc rất nhỏ để có thể vượt qua nó! Kênh phù hợp với mọi lứa tuổi! 💙 THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN TIKTOK VÀ INSTAGRAM ⬇ TikTok: Hai người chơi Một bảng điều khiển (@twoplayersoneconsole): Nino và Camille (@ninoandcamille): THEO DÕI CHÚNG TÔI CŨNG Ở ĐÂY: HAI NGƯỜI CHƠI MỘT CONSOLE ➤ STEF & PHERE ➤ NINO GAMER ➤ CỬA HÀNG CHÍNH THỨC ➤ RAS GROUP TIMEPC ROBLOX ➤ Trong các video, chúng tôi quảng cáo việc bán hàng và các sản phẩm được cấp phép khác của chúng tôi! #TPOCPlays #VeroConsolino #VeraConsolina #TwoPlayersOneConsole #StefePhere #Adv.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft