Hôm nay tôi và các chân chơi Giữa chúng ta với NHÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ÁC MỚI #AmongUs #Lookumz #EvilScientist Đi Chân Các Bạn Của Tôi! @Ambrew @SSundee @Sigils @Biffle @LoafX @Henwy @GarryBlox @Nicovald @Zud @PatP King: Phil: Mod Maker: Me 🙂 Crewmate Round: 00:00 Vòng Imposter: 03:04 Ngẫu nhiên / Khoảnh khắc hài hước: 11:14 kẻ mạo danh nhà khoa học xấu xa bẫy trốn thoát trong chúng ta nhà khoa học ác khoảnh khắc hài hước ngẫu nhiên giữa chúng ta.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us