Trong video này, @Henwy chơi giữa chúng ta với MOD BÓNG TỐI MỚI, trong đó có 1 Nerd phải chạy trốn khỏi 9 Người bạn cùng đoàn và trốn thoát trước khi họ chết! 🔔 SUBSCRIBE: 📌 CÁC BẠN TRONG VIDEO: @SSundee @Sigils @GarryBlox @Zud @helloiamkate @Lookumz @Biffle @Nicovald @PatP 💎FOLLOW ME 🎥 Các kênh khác: @Hen @Henwy Shorts 🎮 Twitch: 🐦 Twitter: 📷 Instagram: 👾 : #Henwy #AmongUs * MỚI * MOD BẮT ĐẦU MỖI NGƯỜI ở AMONG US! Henwy.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us