haha kẻ mạo danh đi đâm đầu vào từ video: Tôi Đã Làm Giữa Chúng Ta, nhưng đó là 3D.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us