Vì vậy, tôi quyết định thực hiện một thử thách, trong đó mỗi lần tôi bị loại, tôi phải thay đổi khu vực của mình để có ping cao hơn, vì vậy về cơ bản tôi sẽ hét lên rất nhiều vì điều này khó. Sử dụng mã cà chua hoặc ping của bạn sẽ là 1000000 (không thực sự) (đối tác hoành tráng) Âm nhạc từ dịch phát ra.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite