Fortnite Battle Royale NEW Ghostbusters gói tính năng Proton Pack Back Bling Reactive rất đáng thất vọng. Giới thiệu tính năng Ghostbusters Reactive.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite