Nếu bạn đọc điều này, tôi yêu bạn. ★ MERCH! Trong video này, bạn sẽ thấy tôi hoạt động trên Trong số chúng ta! Hỗ trợ (Thích video và bình luận phần yêu thích của bạn). Thêm AMONG US SOON! ★ TikTok: ★ Tham gia bất hòa: ★ Áo phông !: Twitch:

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us