Xin chào các bạn trẻ, hôm nay chúng ta phá kim cương để lấy ra các vật phẩm op, vật phẩm huyền thoại, cùng với những chiếc cuốc khổng lồ trong Minecraft. Tôi có @Terspirate (m4L) bên cạnh: D Tốt …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft