Bản 1.17 chính thức ra mắt lúc 23h ngày 6/8, chia sẻ cho bạn bè cùng cập nhật nhé ~ 🔰 【Thêm khối lúa mì】 🔰 【Đăng ký ma】 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▂ ▂▂▂▂ 👻[Ghost FB]👻[Ghost IG]👻[Ghost Twitter]🔰[Ghost New Channel]⭐[Gói thông tin ngầm]▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂ ▂ # 1.17 phiên bản chính thức # 地 底 洞 # 麦 块 #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft