* Cảm ơn bạn đã luôn siêu trò chuyện! Vào tháng 8, chuyên mục super chat trên youtube bị lỗi và tôi không thể đọc được super chat. Tôi cố gắng nhặt nó lên khi tôi nhận thấy nó, nhưng tôi rất tiếc nếu tôi để nó lại. ——- ❥ ———— ❥ —————- ❥ ———— —– ❥ —————– ❥ —————- ❥ Twitter ❥ Hình thu nhỏ ❥ Người hâm mộ nghệ thuật → Re Nanotori Nghệ thuật (Có thể được sử dụng để phân phối) ❥ Thẻ phân phối → Màn biểu diễn ảo thuật của # Rena ❥ Thẻ người hâm mộ → Dove (・ Θ ・) ❥ Dấu hiệu của người hâm mộ → ❥ 🎩🐤 ——- ❥- ——– — ❥ —————- ❥ —————– ❥ —————- —— ❥ ————— Hình thu nhỏ minh họa Aoi-sama @ UM5pd ——- ❥ —— —— ❥ —————- ❥ —————– ❥ —————- – ❥ ————— BGM: Nico Nico Commons ——- ❥ ———— ❥ —— ———- ❥ —————– ❥ —————❥ — ———— ❥ Yêu cầu (HP chính thức) (twitter chính thức) #Nijisanji #Night view ———- ————- ——————————————– —– ——————- Vật liệu “Twemoji” Đồ họa được cấp phép theo CC-BY 4.0 (Đồ họa được sửa đổi)

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft