Tạo cửa hàng, tạo Tawaman, tạo cửa hàng 🌞 Tôi đã đọc hết Super Chat ở phần cuối! Cảm ơn bạn như mọi khi! 🌞 Nếu bạn không nói về nó, đừng nhắc đến Haru Kaida trong stream của người khác! 🌞 Mong mọi người đóng góp ý kiến ​​vui vẻ và có chừng mực! 🌞 Đăng ký, đánh giá cao và bật thông báo! Video ED: (@sumiiroo), (@ 0411udon)[Tư cách thành viên]◆ Huy hiệu thành viên bên cạnh tên ◆ Đóng dấu ◆ Phân phối chỉ dành cho thành viên ◆ Các lợi ích khác cho mỗi khóa học ↑ Xem qua ↑ Giao hàng #Muttering tại Kaida Tene! #Nijisanji #Haruka Kaida ———————————————- Haroharu! Tôi là Haru Kaida, người của Nijisanji 🌞 Chúng tôi sẽ cung cấp trò chơi, tường thuật, ASMR, v.v.! 💠 Twitter 💠 @Kaida_Haru 💠 Youtube 💠 Haru Kaida / Kaida Haru[Nijisanji]——————————— —————————————- 🕒 Nijisanji BOOTH 🏢 Yêu cầu và thư của người hâm mộ.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft