Buổi sáng tốt lành. Đó là Rikumu, một tên trộm ma trong mơ thuộc về .LIVE. =================== Hôm nay tôi sẽ thu thập tài liệu với Lurun Lulurika[Twitter][Youtube]=========== === =====[Tag Art của người hâm mộ]#Yumekai Gallery[Twitter][.LIVE]Site: Twitter: Live Tag ▶ #Rikurika.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft