Nó sẽ được hoàn thành? niềm vui! Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể lẩm bẩm những ấn tượng của mình tại #Lamiraibu #Yukihana Lamy! ✨ Hàng kỷ niệm 1 năm đang được giảm giá ✨ Hình thu nhỏ: Yuanosama ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈୨୧ Có một số sự kiện cố gắng gây ra hỏa hoạn bằng cách đưa ra các nhận xét nhạy cảm. Để đáp lại điều này, chúng tôi đã đặt một từ NG để ngăn chặn điều đó, nhưng phản hồi bao gồm ý định chính trị. Vui lòng hiểu rằng điều này không phải để đảm bảo giao hàng an toàn của tài năng. Như đã đề cập ở trên, tài năng đưa ra những nhận xét nhạy cảm không chủ ý do các cuộc trò chuyện và nhận xét của những người dùng cố tình tạo ra ngọn lửa. Chúng tôi đã được biết về một số nỗ lực nhằm kích động. Tranh cãi chống lại tài năng của chúng tôi bằng cách khiến họ thốt ra những câu nhạy cảm bằng cách sử dụng cuộc trò chuyện trực tiếp. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã thiết lập một danh sách các thuật ngữ không thể được đề cập hiện tại để Hãy ngăn chặn điều này. Hãy hiểu rằng phản hồi này không có động cơ chính trị và Xin hãy hiểu rằng ngay cả khi những tuyên bố như vậy được phát biểu bởi các tài năng, những tuyên bố này không có động cơ chính trị hoặc tư tưởng. ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧❄ Yukihana Lamy ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ đi! (Thành viên chỉ giao hàng từ 1 tuần như hướng dẫn) Bấm vào đây để thành viên! ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧⚠️ Hứa hẹn cho lần giao hàng này 1. Kết bạn với mọi người. Thư rác và phá hoại bị cấm. 2. Nó không phản hồi thư rác hoặc phá hoại. Bỏ qua nó với chặn & báo cáo. 3. Vui lòng hạn chế nói về các chủ đề hoặc câu chuyện cá nhân không liên quan đến phân phối. 4. Vui lòng không nói về các nhà phân phối khác không được đề cập. 5. Tương tự, đừng nói về chương trình phát sóng của tôi trong cuộc trò chuyện với các đài truyền hình khác. 6. Vui lòng không nói chuyện trong khu vực chờ (để tránh phiền phức) 7. Nghiêm cấm việc tải lên các clip đang được phát. Vui lòng cắt ra sau khi lưu trữ hết. Bạn có thể bình luận bằng bất kỳ ngôn ngữ nào miễn là bạn tuân theo các quy tắc trên. Chúng ta hãy vui lên nào. Cảm ơn bạn đã xem luồng của tôi! Tôi chỉ có thể hiểu tiếng Anh đơn giản, nhưng tôi đánh giá cao nhận xét và sự ủng hộ của các bạn. Để giúp mọi người thưởng thức luồng nhiều hơn, vui lòng tuân theo các quy tắc sau: 1. Tốt với những người xem khác. 2. Nếu bạn thấy spam hoặc trolling 3. Nói về luồng, nhưng vui lòng không trò chuyện cá nhân 4. Không đưa ra những người phát trực tiếp hoặc luồng khác trừ khi tôi đề cập đến chúng. 5. Tương tự, 6. Không nói chuyện trong khu vực chờ (để tránh rắc rối) 7. Nghiêm cấm việc tải các bản cắt ra trong quá trình giao hàng. Vui lòng cắt bỏ sau khi bản lưu trữ đã hoàn tất. Nếu bạn tuân theo các quy tắc trên, bạn có thể bình luận bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Chúc may mắn. 1-6-1, Kaga, Ward Net Depot Shin Itabashi Cover Co ., Ltd. Holo Live Present Section To Yukihana Ramie * Lời hứa: ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ Mr. DOVA-SYNDROME Mr. ■ Các thẻ liên quan #Lamiraibu #Yukihana Ramie ୨୧┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧[Holo Live Production]▼ Holo Live Production Trang web chính thức ▼ Hololive Production Twitter chính thức ▼ Kênh chính thức Hololive ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft