Đó là một miếng thịt của một con cá thu. Hình thu nhỏ hình minh họa Iroen Ptsu-san.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft