Zone Patrol là một loạt phim mà tôi đi tuần quanh Khu UHC để tìm kiếm những kẻ nghịch ngợm, họ bị troll và bị trừng phạt! IP: us.uhc.zone Theo dõi tôi: Twitter: Instagram: Twitch: PO Box: StrauberryJam PO Box 146 Brunswick East VIC, Australia 3057 Bạn muốn hợp tác? .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft