[Twitter]

[Thumbnail Art]

[G-Roomba Spin Animation]

[PopCat Gura Animation]

[Gura NYA Animation]

Trò chơi này đang được phát trực tuyến và kiếm tiền sau khi xác nhận với Mojang dựa trên các Điều khoản và Điều kiện sau (=========================

[Viewer Rules]
Cảm ơn bạn đã xem luồng của tôi! CHUMBUDS !!! Để giúp mọi người thưởng thức luồng nhiều hơn, vui lòng tuân theo các quy tắc sau: 1. Tốt với những người xem khác. Không spam hoặc troll 2. Nếu bạn thấy spam hoặc troll, đừng phản hồi. Chỉ cần chặn, báo cáo và bỏ qua những bình luận đó. 3.Nói chuyện về luồng, nhưng vui lòng không đưa ra các chủ đề không liên quan hoặc có các cuộc trò chuyện cá nhân. 4.Không đưa ra các streamer hoặc stream khác trừ khi tôi đề cập đến chúng. 5.Tương tự, không nói về tôi hoặc luồng của tôi trong cuộc trò chuyện của những người phát trực tiếp khác. 6. Vui lòng không trò chuyện trước khi luồng bắt đầu để tránh bất kỳ sự cố nào. Miễn là bạn tuân theo các quy tắc ở trên, bạn có thể trò chuyện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào ===================== ====

[Fan Work Guidelines]

=========================

[Official Online Shop]

[Holoschedule] (Kiểm tra lịch phát trực tuyến của tất cả các thành viên) =========================

[Hololive Production]
・ Hololive English Channel YouTube: ・ Hololive Production Official Twitter: ・ Hololive English Official Twitter: ・ Hololive English Official Reddit: ========================= # holoMyth #hololiveEnglish.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft