Bao giờ chán Minecraft vani? Steve tải xuống một bản mod cho Star Wars, Mario, NERF, Harry Potter, Lego, Skyrim, Call Of Duty và Grand Theft Auto 5 để giết MOBS theo phong cách. Kênh thứ 2 | Twitter | FaceBook | Instagram | Các liên kết khác được tạo ra | VFX Breakdown | Trước và Sau | Nhạc Pegboard Nerds – Badboi | Cảm ơn đã xem! Nếu bạn thích video, hãy cân nhắc đăng ký. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft