xin chào và chào mừng bạn trong video này tôi sẽ cho bạn thấy tất cả các trục trặc sao chép minecraft đang hoạt động một số trục trặc này sẽ cho phép bạn sao chép bất cứ thứ gì trong khi những người khác bạn chỉ có thể làm một số điều tôi hy vọng rằng video này sẽ giúp bạn 🙂 hãy chắc chắn thích nếu bạn Hãy thích và đăng ký nếu bạn muốn xem thêm những video như thế này, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem 🙂 Trục trặc một- BEDROCK Xbox một-working Win10- working android- working ios-working Switch- working wii-u- working java- vá lỗi Glitch Two BEDROCK Xbox một- đang làm việc Win10- làm việc android- làm việc ios- làm việc Switch- làm việc wii-u- làm việc java- đã vá lỗi Glitch Three Xbox một phiên bản (kế thừa) – xbox 360 đang hoạt động – ps4 đang hoạt động – có thể đã vá lỗi ps3 – phiên bản Glitch Four Xbox một (cũ) – xbox 360 đang hoạt động – ps4 đang hoạt động – ps3 đang hoạt động – phiên bản dành cho Xbox One của Glitch Five (kế thừa) – xbox 360 đang hoạt động – ps4 đang hoạt động – ps3 đang hoạt động – đang hoạt động.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft