Tôi đã trở lại! Và hôm nay tôi có cho bạn một trò giải trí từ vùng Kalos: săn Mega Stone. Cơ chế này cảm nhận đó là thời gian nào trong ngày và theo đó cho phép người chơi tìm thấy Mega Stone trong lúc hoàng hôn và chỉ sau đó. Khi có sẵn, chúng sẽ lấp lánh như điên, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi đó. ▶ Xem thêm trò chơi: Tôi có thể thấy điều này được sử dụng với cơ chế chuyển thời gian Minecraft thành thời gian IRL trên máy chủ để có được khả năng giải trí tối đa. Bây giờ có một ý tưởng. Tín dụng cho SimplySarc cho ý tưởng áp dụng các giá trị dữ liệu vào không gian – Facebook: Twitter: Game Shop: Mọi thứ tôi làm :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft