Minecraft: Steve HAY Iron Golem ??? Trong Minecraft này nếu lưu video, tôi phải lưu Minecraft Steve hoặc Iron Golem (Iron Golem Farm). Tôi sẽ chọn cái nào? Đó là để bạn tìm hiểu! Hãy nhớ rằng đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Video này tương tự như If Saving Hamood was a Choice của GEvids. #quần short .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft