Bản cập nhật tiêu đề Minecraft PS3 / Xbox / PS4 TU31 hoặc 1.8 hạt giống quần xã sinh vật mới! Hạt giống này có nhiều quần xã sinh vật mới bao gồm cả một ngôi đền nước! BÌNH LUẬN bên dưới tên người dùng của bạn! Hạt giống: trong video (Vui lòng cung cấp cho tôi tín dụng thích hợp) Theo dõi tôi: Theo dõi tôi: Áo sơ mi: Facebook: Được Đối tác YouTube Chia sẻ 100% Doanh thu, Không bị khóa: Nếu bạn đọc được điều này, hãy bình luận “TU31”.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft