Trong tập thứ 24 của loạt phim crazycraft 2 của chúng ta, ngôi nhà Minecraft tiếp tục tìm kiếm những viên đá vô cực với BugraaK, MelisBaba và Emad Naghi. Trong tập này, chúng tôi đặt các siêu anh hùng mà chúng tôi đã đánh cắp vào nhà tù của những điều tốt đẹp mà @Emad Naghi đã làm. Chúng tôi cũng tìm thấy căn phòng bí mật mới trong ngôi nhà của những người tốt. ⚡CLICK TO SUBSCRIBE: 🐾BugraaK PRODUCTS – School Notebook & Comics – 🕹️ Tham gia bài thuyết trình Discord của chúng tôi – minecraft nhưng em bé của chúng tôi bắn TikTok – minecraft nhưng nếu bạn biết những gì tôi vẽ thì đó là của bạn – minecraft nhưng 9 người TRONG MỘT KHỐI – những đứa trẻ của chúng tôi trong minecraft cũng đang cạnh tranh trong người sống sót của chúng ta – người sống sót trong minecraft Các em bé của chúng ta đang cạnh tranh – Bài hát Minecraft – Hoạt hình Minecraft – Minecraft vs đời thực – Oğuz Aslan Revealing Blocks – Minecraft Hide and Seek – 📷Instagram – 💻Facebook – 🥁TikTok – 🐦Twitter – #Minecraft #BugraaK #Crazycraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft