Minecraft Potion Randomizer … (Speedrunner Challenge) ∘ Instagram: Follow My Socials: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Twitch – itch Discord – Những người trong video này: ∘ Jago – Đây là một thử thách Minecraft (1.16) mà tôi đang cố gắng thực hiện chạy nhanh Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, cứ sau 10 giây, bạn sẽ nhận được HIỆU ỨNG NGẪU NHIÊN! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là Minecraft Challenge … Cái này thực sự kỳ lạ. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft