Một cây đại dương cầm có thể chơi được với 4 quãng tám của các phím hoạt hình và có thể chơi được, 3 bàn đạp hoạt động, các tùy chọn âm thanh thay thế, khả năng soạn và chơi nhạc, và …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft