Chào mừng bạn đến với Trò chơi Minecraft trong Thế giới Đáng yêu của tôi. Trong tập này, chúng tôi bắt đầu xây dựng trò chơi nhỏ nhìn trộm của tôi. Twitter – @stampylongnose Instagram – Facebook -.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft